Budowa hotelu z częścią fitness i SPA

Nazwa beneficjenta:

DALIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Ogólnym celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Dalimex Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych usług do oferty : baza noclegowa dla turystyki z Centrum Fitness i SPA. Cel ten został zrealizowany poprzez budowę i kompleksowe wyposażenie trzygwiazdkowego hotelu z Centrum Fitness i SPA, z parkingiem podziemnym przy ul. Obywatelskiej 8 w Lublinie. Przedsięwzięcie przyczyniło się do realizacji celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, którym jest "Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybkiego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu" jak i do realizacji celów działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki - tj. zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego w sektorze turystyki i rekreacji.

W wyniku realizacji projektu powstał nowy 3* hotel z centrum fitness i SPA oraz z parkingiem podziemnym. Hotel dysponuje 50 miejscami noclegowymi (20 pokoi 2 osobowych i 10 pokoi 1 osobowych).

Całkowita wartość Projektu wynosi: 10 708 775,54 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi: 1 993 060,84 PLN

 

Linki i Dane kontaktowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
www.rpo.lubelskie.pl

Instytucja Zarządzająca RPO WL:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. (81) 44 16 738, faks (81) 44 16 740

   Punkt Informacyjny

Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie

tel.: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 0-81 44-16-750

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 081 44 16 864, 081 44 16 865, faks 081 44 16 740

Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin, tel. (81) 462 38 30, faks (81) 462 38 40

e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl,

www.lawp.eu

www.lawp.lubelskie.pl 

Punkt informacyjny:
tel. (81) 462 38 31, (81) 462 38 12

Przydatne linki:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.ecb.int/ecb/html/index.pl.html

http://www.mrr.gov.pl

http://ec.europa.eu/index_pl.htm