Wdrożenie w firmie Dalimex Sp.zo.o

Fundusze Europejskie -dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dalimex Sp. z o.o. w Lublinie informuje,iż w okresie

od 01.07.2011 do 30.06.2012
 

realizuje projekt:
"Wdrożenie w firmie Dalimex Sp.zo.o systemu automatycznej realizacji procesów biznesowych z partnerami"
 

Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki,Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

- całkowity koszt realizacji projektu wynosi - 484.280,00 PLN

- maksymalna wysokość dofinansowania wynosi  - 313.436,00 PLN