Zakończenie postępowania ofertowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zakończyło się postępowanie ofertowe w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, dotyczącej świadczenia proinnowacyjnych usług  doradczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego (Zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2016 r.).

W wyniku oceny zebranych ofert, jako wykonawcę wyłoniono firmę: Netrix Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.