Polityka Systemów Zarządzania DALIMEX Sp. z o.o.

"Naszą misją jest uzyskanie pozycji wiarygodnego przedsiębiorstwa i pewnego lidera w branży biurowej, zapewniającego swoim Klientom kompleksową obsługę na najwyższym poziomie."


DALIMEX Sp. z o.o w trosce o spełnienie wymagań klientów oraz środowisko naturalne w celu spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemów zarządzania zgodnych z PN - EN ISO 9001: 2009 oraz
PN-EN - ISO 14001: 2005 zobowiązuje się do:


• terminowej realizacji usług
• przestrzegania obowiązujących wymagań przepisów prawnych dotyczących naszej działalności oraz ochrony środowiska
• zapobiegania zanieczyszczeniom, a jeśli to niemożliwe minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko
• stałego unowocześniania realizacji usługi
• spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością

Prezes Zarządu Piotr Gąsławski

Lublin 31.12.2012